Rezerwacje

Aby uzyskać informację na temat dostępności danego sprzętu w danym terminie prosimy o kontakt telefoniczny lub przez Whatsapp pod numer telefonu +48 602 392 573 albo mailowy pod adres poczta@greenebikes.pl

Po potwierdzeniu dostępności, aby rezerwacja była ważna, należy wpłacić zaliczkę w wysokości 50% ustalonej ceny najmu. Wpłaty można dokonać na konto o numerze 42 1140 2004 0000 3102 5289 1265 (odbiorca HuzarCom Łukasz Huzarski) lub poprzez BLIK na numer telefonu +48602392573.

 

ZASADY DOTYCZĄCE ZALICZEK

W przypadku rezygnacji z wynajmu, jeśli do czasu planowanego wynajmu pozostaje co najmniej 14 dni , zaliczka na wniosek wpłacającego zostanie zwrócona w ciągu 7 dni roboczych.
Jeśli do czasu planowanego wynajmu pozostaje mniej niż 14 dni, wpłaconą zaliczkę Klient może w całości wykorzystać na wynajem dowolnego sprzętu z oferty Green eBikes w innym dogodnym dla obu stron terminie, nie dłużej jednak niż w okresie 12 m-cy licząc od pierwotnej daty planowanego wynajmu. Wpłacona zaliczka przepada, jeśli wpłacający nie wykorzysta jej w ciągu 12 m-cy od planowanej daty pierwotnego wynajmu.